CLHVN Globale Gedachten Over De Vrouw

De Vrouw De vrouw Ze rookt sigaren als een man De vrouw Prontige blijdschap, onaangekondigde rouw De vrouw Veren, pek en kabeljouw De vrouw Ontijdelijk zedelijk en zinnelijke trouw De vrouw Maandelijkse sluier van bloederige grauw De vrouw Smakelijke bedje van wellustig berouw De vrouw Uitmondend in orgie van bont en blauw De vrouw Huid…